top of page

Denklem Oyunu

2 gruptan oluşan 10’ar kişilik gruplara 1-25 arası gizli kartlar verilir. Gruplar, kendi grupları içerisindeki kartları görebilirler. Ve karşı gruba toplama soruları sorarak diğer gruptaki rakamları tahmin etmeye çalışırlar. 

Örneğin:

 

Grup A: 1. kişi ve 3. kişinin toplamları kaçtır? 

Grup B: 17 

Grup A: 1. ve 2. kişinin toplamı kaçtır? 

Kazanım: Öğrenci kendi probleminin denklemini kendi yöntemi ile yazmayı öğrenir. Ve buluş yöntemiyle kurduğu denklemi, farklı problemlere uygular. 

bottom of page