top of page

Domino Yarışması

İki grubun zamana karşı  yarıştıkları bir aktivitedir. 2-5 taşın sabit olduğu şasede dev domino taşlarının yerlerine yerleştirme ile aktivite sonlanır. Her grup kendi içinde ikiye ayrılır. Grubun yarısı uzak noktada masa üzerinde küçük taşlarla oyunu çözmeye çalışır, davul ve zil ile iletişim kurarak hangi dev domino taşının nereye konacağı bilgisini grubun diğer yarısına iletir. Aynı zamanda oyun içerisinde sürpriz görevler de öğrencilere verilerek, oyunun zorluk derecesi artırılır. 

bottom of page