top of page

Grup Dersleri

Grup Dersleri, katılımcılara beceri ve güven kazandırmak için hassasiyetle tasarlanmıştır.
ve amacı, dersleri etkili bir şekilde etkileşim içerisinde kullanmaktır. Gruplar kendi seviyelerine göre ayrılır. 
Katılımcıların yalnızca ders becerilerini değil, aynı zamanda kendilerine olan güvenlerini de geliştirmelerini sağlar,  akran öğrenimleri ile öğrenciler yalnızca öğretmen merkezli değil aynı zamanda arkadaşlarından öğrendikleri ile kendi gelişimini tamamlar.

 

Öğrencilerimiz kurslarımızda şu teknikleri kullanarak öğrenirler;

  • İlgi çekici bir problem çözme

  •  sosyal beceri analizini,

  • işbirliğini,

  • araştırma

  • planlama

  • Pratik


 

bottom of page